Enric I. Canela

La rectora de la UdG, Anna maria Geli ha escrit una reflexió sobre la situació de la universitat ara. Pel seu interès la reprodueixo.

A favor d’una Universitat pública i de qualitat

La UdG té una tradició consolidada de treball i planificació estratègica que s’ha fet palesa de manera especial en uns dies tan difícils com els que vivim. La voluntat de l’equip de direcció que presideixo com a rectora ha estat, és i serà, en tot moment, lluitar de manera decidida, davant de qualsevol instància, per mantenir la UdG com una universitat pública i de qualitat i com un factor d’equilibri territorial i de progrés en el marc de la planificació universitària del país.

Davant l’anunci de les retallades en el conjunt del sistema universitari, tota la informació que hem anat rebent s’ha transmès, al llarg dels darrers mesos, i amb tota profusió de detalls, als diferents estaments de la comunitat universitària de Girona. L’informe de la rectora al Consell de Govern que va ser interromput el dia 11 de maig era la culminació d’un procés que ha mantingut informat a tothom sobre la defensa que, de la UdG, hem dut a terme l’Equip de Direcció i jo mateixa, a través d’un pla d’actuacions que mira de minimitzar l’impacte de la crisi en la UdG, tot col·locant els objectius essencials de la universitat en un lloc prioritari.

En el moment de suspendre la sessió del Consell de Govern on s’havien de concretar les mesures després d’aquest període informatiu, s’obria un debat amb els representants de tots els col·.lectius de la UdG que formen part del màxim òrgan de govern de la Universitat a l’entorn de la situació econòmica de la nostra institució per a aquest any 2011. Des d’aquell mateix instant, i amb la idea de mantenir el necessari i imprescindible debat, l’equip de direcció va decidir convocar reunions amb els càrrecs acadèmics (degans i directors de departament, el dimarts, 17), i amb representants del PAS i dels estudiants (el dimecres, 18).

Ens convé, més que mai, una anàlisi en profunditat no solament de les mesures immediates que s’adopten com a conseqüència de la crisi en tot el sistema universitari sinó de l’estratègia a mitjà termini que ha de dissenyar la UdG des d’un punt de vista estructural. L’autoritat moral de la Universitat rau en la seva capacitat de respondre de manera col·lectiva i reflexiva, a partir del màxim consens possible, des del marc acadèmic de la docència, la recerca, la transferència i la innovació, a una responsabilitat social indefugible que passa, sense dubte, per un enfortiment dels nostres valors i de la capacitat per afrontar els reptes que se’ns plantegen.

Anna M. Geli

Rectora de la Universitat de Girona

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació