Enric I. Canela

Llegeixo que la UAB prepara una retallada del seu finançament d’entre 33 i 44,2 milions d’euros per al pròxim curs materialitzat en el document intern ‘Pla de Sostenibilitat 2011-2014’, en el que s’assumeix una aportació per part de la Generalitat de 150,5 milions d’euros de forma “oficiosa”.

Segons el Pla de Sostenibilitat els 44,2 milions de retallada sorgeixen de la diferència entre els 194,7 milions d’euros pressupostats per la UAB per a 2011 i els 150,5 confirmats però oficiosos per part de la Generalitat, de manera que el pla defensa que la causa de la disminució és externa. El Pla de Sostenibilitat ha de ser aprovat posteriorment pel Consell de Govern i el Consell Social de la UAB perquè sigui definitiu, al mateix temps que la universitat espera conèixer la precisió dels pressupostos de la Generalitat.

El primer semestre del 2011 la universitat rebrà 14,1 milions d’euros menys dels previstos de la Generalitat, al que cal sumar les mesures d’ajust de personal – no reposar jubilacions i defuncions, ni nomenar ni contractar nous interins -.

La retallada pressupostària pot arribar als 44 milions – de finançament bàsic -, però la UAB confia a aconseguir part del finançament per objectius de la Generalitat , que li pot reportar fins a onze milions. A més, auguren aconseguir vuit milions, de manera que la retallada podria reduir-se a uns 33 milions segons sigui el compliment d’objectius.

Sobre les mesures de personal – que estimen un estalvi de set milions sobre el personal d’administració i uns vuit sobre el docent investigador.

Massa diner penso jo. Evidentment això farà malbé molts projectes. Els ajustos no es poden fer a segons quina velocitat sense tocar os.