Enric I. Canela

Ahir escrivia Augment moderat d’alguns dels preus públics universitaris

I ho feia en base a unes declaracions del ministre d’Educació, Ángel Gabilondo. Avui el BOE

Avui el BOE publica la Resolución de 4 de mayo de 2011, de la Secretaría General de Universidades, por la que se publica el Acuerdo de 3 de mayo de 2011, de la Conferencia General de Política Universitaria, por el que se fijan los límites de precios públicos por estudios conducentes a la obtención de títulos universitarios oficiales para el curso 2011-2012.

Diu la Resolució:

La Conferència General de Política Universitària, en la sessió celebrada el 3 de maig de 2011, ha acordat fixar els límits de preus públics per estudis conduents a l’obtenció de títols universitaris oficials per al curs 2011-2012.

Per a general coneixement, aquesta Secretaria General Universitats ha resolt disposar la publicació en el Butlletí Oficial de l’Estat »de l’esmentat acord, com annex d’aquesta resolució.

Madrid, 4 de maig de 2011.-El secretari general d’Universitats, Màrius Rubiralta i Alcañiz.

ANNEX

Acord de la Conferència General de Política Universitària, de 3 de maig de 2011, per la qual es fixen els límits de preus públics per a estudis conduents a l’obtenció de títols universitaris oficials per al curs 2011-2012

Graus, primer i segon cicle

Els límits dels preus acadèmics i altres drets per a estudis conduents a l’obtenció de títols universitaris oficials de primer i segon cicle i grau per al curs 2011-2012 seran, en primera matrícula:

Límit inferior: el resultant d’actualitzar els preus oficials establerts per al curs 2010-2011 d’acord amb la taxa de variació interanual de l’Índex Nacional General de Preus de Consum des del 31 març 2010 al 31 de març de 2011, (el 3 , 6 per cent), per al conjunt dels ensenyaments en l’àmbit de les competències de les diferents administracions públiques, tant si estan organitzades en cursos com a crèdits.

Límit superior: el resultant d’incrementar en quatre punts el límit mínim establert en el paràgraf anterior.

Màster

El rang dels preus públics dels màsters per al curs 2011-2012 s’ha d’incrementar d’acord amb la taxa de variació interanual de l’Índex Nacional General de Preus de Consum des del 31 març 2010 al 31 de març de 2011, (el 3 , 6 per cent), respecte a l’aplicat en el curs 2010-2011.

Excepcionalment, atenent a les especials característiques del màster (professorat, pràctiques d’alt nivell, grau d’experimentalitat, etc.), Les comunitats autònomes podran modificar el límit superior fins a un màxim equivalent al 30% del cost.

Doctorat

Pel que fa als ensenyaments de doctorat, s’estableix per a la tutela acadèmica indicada en l’article 11.1 del Reial Decret 99/2011, de 28 de gener de 2011, que regula les ensenyances del Doctorat, una forquilla de preus entre 200 i 400 euros anuals, atenent els serveis oferts als doctorands, en aquells títols impartits d’acord a l’esmentat Reial Decret.

Una vegada més es demostra que les declaracions a la premsa o les interpretacions que en fan no són mai massa fiables. Queda clar que no diu res sobre cost de Graus i que el preu de les terceres matrícules queda subjecte al mateix increment.

Pel que fa als màsters parla excepcionalment de cost, però no existeix cap cost aprovat i publicat i crec que ajustats a dret les universitats per poder aplicar aquest punt haurien d’aprovar el cost.

El doctorat si que s’apugen al conjunt de l’Estat però a Catalunya la mesura no tindrà efecte perquè el preu ja éstà en la zona alta.

Veurem que fan per a la resta al Consell Interuniversitari de Catalunya.

4 respostes a “Publicats els increments de preus públics que poden aplicar-se als estudis universitaris”

 1. a 18 maig 2011 a les 10:01 Xavi

  Al final s’ha confirmat. La pujada de taxes de doctorat a Catalunya ha servit com a banc de proves per la posterior aplicació a tot l’estat.

  Ara bé, a Catalunya això ja s’està aplicant amb l’antic decret, el RD 1393/2007. Com tu dius, a veure què farà el CIC i la DGU, que pel moment amb els doctorands no s’ha volgut tornar a reunir.

 2. a 18 maig 2011 a les 6:41 Enric I. Canela

  Xavi,
  Sí. Vaig confirmar el fet. la dispersió, gracies a Catalunya, era tan gran que es va adoptar això.
  Al doctorat ja no li podran fer gaire perquè està fixat el límit màxim.

 3. […] escrivia Publicats els increments de preus públics que poden aplicar-se als estudis universitaris. Avui llegeixo El “tasazo” catalán se extiende por toda España, un article publicat […]

 4. […] Un tema que, com tothom sap, depèn de l UB i especialment del seu Consell. El dia 18 comentava a Publicats els increments de preus públics que poden aplicar-se als estudis universitaris la forquilla de preus que ja han sortit al BOE. Ara li toca al Consell Interuniversitari de […]

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació