Universitats a precari


Enric I. Canela

El secretari d’Universitats, Antoni Castellà, ha parlat dels ajustaments pressupostaris després de la cerimònia de presa de possessió del nou rector de la UdL, Roberto Fernández. Ha insistit que les retallades rondaran el 10%. Ha dit que hi ha una part basal i una variable. Ara estem discutint aquest aspecte amb els rectors en funció de l’eficiència de cada universitat. Ha dit que en qualsevol cas, com serà una oportunitat per augmentar la qualitat en docència i recerca, aquests ajustaments no seran lineals. En tot cas, Castellà ha recordat que la llei obliga que el capítol 1 de les universitats no sigui superior al 90% de tota l’aportació de la Generalitat, i de mitjana ara les universitats catalanes estan al 112%. Ha explicat que en aquest punt és on hi ha més diferències entre universitats i que les més joves, com la UdL, s’ajusten més al que diu la llei. A mi em sembla esplèndida aquesta norma del 90% però cal que pensin que les universitats no tenen la culpa de què els professors tinguem triennis i quinquennis i sexennis. Què ha de fer la universitat quan el professorat és més gran i cobra més? Tenir menys professorat? Sona una rucada no? Fa molts anys que ja vaig dir que calia separar aquesta partida, la de totes les universitats, sumar-la i detreure-la del repartiment. Igual que les hemeroteques virtuals, que caldria que es paguessin en funció d’usuaris. Aquest sistema de finançament és un desastre i és injust. Això no és obstacle per a què reconegui que hi ha moltes ineficiències que cal corregir però no en sis mesos. Primer cal revisar a fons el model de finançament i ajustar les coses amb lògica.

Ha dit que un altre punt important a l’hora d’aplicar els ajustaments pressupostaris serà que les universitats no tinguin dèficit. I que tot això s’haurà de fer tenint en compte la qualitat de la docència i de la recerca. Això amb aquest ajustament és pura ficció. De debò.

Finalment, Castellà ha assenyalat que en el termini d’uns 15 dies es tancarà aquest tema amb els rectors i es sabrà què ajust pressupostari s’aplica en concret a cada universitat.

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació