- Enric I. Canela - http://www.enriccanela.cat -

Premis Recerca Jove 2011

Enric I. Canela

Benvinguts els premis Recerca Jove, nous premis CIRIT, per fomentar l’esperit científic del jovent (PRJ 2011) [2].

L’objecte és atorgar premis amb l’objectiu de premiar l’esforç d’alumnes d’ensenyament secundari obligatori i postobligatori que, sota la tutela del professorat, duguin a terme un treball de recerca realitzat en llengua catalana que els permeti aplicar els coneixements propis del seu curs al desenvolupament i la interpretació de projectes de recerca. Així mateix, es premia l’esforç dels centres d’ensenyament secundari en el foment de la participació dels tutors i tutores i alumnes en aquesta convocatòria.

Amb l’objectiu de fomentar l’interès per la recerca en relació amb les dones i les seves aportacions a la societat, el premi Reginó reconeixerà el millor treball de recerca en aquest àmbit i el centre d’ensenyament secundari que hagi destacat per haver impulsat l’interès en aquesta temàtica

El termini de presentació de sol·licituds per a tots els cursos restarà obert des de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució al DOGC fins al 28/06/2011 inclòs.