- Enric I. Canela - http://www.enriccanela.cat -

Posicionament de la UdG davant els fets ocorreguts avui a la seu del Parlament de Catalunya

Enric I. Canela

Felicitats a la UdG pel seu ràpid comunicat

Declaració de la UdG davant dels fets ocorreguts avui a la seu del Parlament de Catalunya: sobre la voluntat del Poble de Catalunya, la legítima representativitat dels parlamentaris, la feina legislativa i el respecte profund per les institucions del país i per la convivència pacífica.

Davant dels fets ocorreguts avui a la seu del Parlament de Catalunya, la Universitat de Girona declara:

– que la voluntat del poble de Catalunya i la seva sobirania resideixen en el Parlament de Catalunya

– que no es pot permetre que la legítima representativitat dels parlamentaris sigui posada en dubte i menys de forma violenta

– que cal advocar perquè la feina legislativa es pugui dur a terme en plena normalitat democràtica

– que, més enllà de les reivindicacions socials que puguin ser enraonades i legítimes, cal exigir un respecte profund per les institucions del país i per la convivència pacífica.

Girona, 15 de juny de 2011.