Indecència organitzada


Enric I. Canela

Avui he llegit AGREGAT DE LES UNIVERSITATS PÚBLIQUES DE CATALUNYA EXERCICIS 2008 I 2009. Està bé que es faci però demano rigor.

A la pàgina 99 es pot llegir:

Indicadors

La Sindicatura ha elaborat alguns indicadors orientatius de les universitats públiques catalanes (vegeu limitacions i forma de càlcul en l’apartat 3.12) emprant dades acadèmiques del curs 2008-2009 i dades econòmiques de l’exercici 2008.

  • La despesa mitjana corrent per alumne equivalent a temps complet és de 10.182,48 €.
  • L’ingrés mitjà per matrícula per alumne equivalent a temps complet és de 1.410,16 €.
  • La cobertura de la matrícula equival al 13,85% de la despesa corrent per alumne.
  • La despesa per titulat per al conjunt de les universitats públiques catalanes és de 28.979,42 € per als estudis de primer cicle; de 36.297,46 € per als de primer i segon cicle, i de 21.661,38 € per als de segon cicle. Aquests imports pugen a 46.226,54 €, 57.899,91 €, i 34.533,17 €, respectivament, si es ponderen les xifres anteriors pel percentatge d’alumnes que abandonen els estudis.
  • Els preus públics representen l’11,89% dels ingressos corrents i la despesa de personal equival al 76,28% de la despesa corrent.
  • Les transferències corrents representen el 73,88% dels ingressos corrents.

Tot i que només sóc un pobre químic, catedràtic de Bioquímica i Biologia Molecular, i no em vull comparar amb tot un síndic, els recomano als de la sindicatura una anàlisi seriosa dels costos universitaris, seria bo per a tots evitat tot allò que indueixi a errors. Assignar totes les despeses corrents als estudiants es pot considerar, sent amable, una barbaritat si el que ho fa és algú que té una idea aproximada de comptabilitat de costos. Quedi clar que no considero que la Sindicatura de Comptes faci això, senzillament construeix indicadors sense cap intenció concreta, més aviat pressuposo bona fe.

Dit això, globalment estem assistint a una campanya, no organitzada, sembla hoax, que pretén carregar tot el cost de les universitats als estudiants per justificar la puja de les matrícules. Consti que no hi estic en contra mentre les beques s’incrementin adequadament, però trobo indecent el que s’està fent. No només a Catalunya, és general a l’Estat. Agafeu el toro per les banyes i parlem clar.

Una resposta a “Indecència organitzada”

  1. […] escrivia Indecència organitzada, títol dur fruit de el mal cos que ma va deixar llegir determinats comentaris sobre la […]

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació