Enric I. Canela

Llegeixo que el Consell de Ministres ha aprovat els criteris de distribució, així com la distribució resultant, d’una subvenció de vuit milions d’euros entre les comunitats autònomes per a l’adaptació de les institucions universitàries a l’Espai Europeu d’Educació Superior durant l’any 2011.

Així, aquesta inversió servirà per afavorir la transparència i la rendició de comptes de les Universitats a través del Sistema Integrat d’Informació Universitària i de la implantació de la comptabilitat analítica en cadascuna d’elles, al mateix temps que facilitarà la seva adaptació a l’Espai Europeu.

Els criteris de distribució acordats són els següents:

  1. Se distribuirà una quantitat lineal mínima estructural de cent mil euros a cadascuna de les comunitats autònomes.
  2. La quantitat restant es calcularà de la següent manera:
    1. El 40 % segons el nombre d’estudiants matriculats en grau i màster en el curs 2009-2010.
    2. El 35 % segons el volum del personal docent i investigador del curs 2008/2009.
    3. El 20 % segons el volum del Personal d’Administració i Serveis del curs 2008/2009.
    4. El 5 % restant en concepte de contribució al Sistema Integrat d’Informació Universitària, distribuït de la següent manera: un 2,5 % segons el volum de fitxers que a data d’1 de març de 2011 s’han enviat i incorporat al sistema i un altre 2,5 % segons el nombre d’universitats públiques de la Comunitat Autònoma.

En funció de l’aplicació d’aquests criteris, la distribució resultant és la següent:

Des de l’any 2006 el Ministeri d’Educació presta suport financer per a la implantació total del nou model d’ensenyament superior adaptat a l’Espai Europeu d’Educació Superior. La inversió realitzada des de llavors és de 63,4 milions d’euros.

L’Espai Europeu d’Educació Superior és el nou model d’Ensenyament Superior instaurat al nostre país amb l’objectiu de ser un instrument eficaç per transformar Europa en una economia integrada en una societat del coneixement, afavorir la mobilitat i les oportunitats d’ocupació, i en el que les identitats nacionals i interessos comuns poden relacionar-se i reforçar fomentant el desenvolupament global dels 45 països d’àmbit europeu que participen.

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació