Enric I. Canela

Avui hi ha hagut sessió ordinària del Claustre a la UB. No sóc claustral i només puc parlar pel que he llegit i dir el que interpreto.

D’entrada, mal moment per al rector que li toca passar un mal moment. Fer de la millor manera tot el que pot, demanar suport i comprensió que els més afectats per les mesures econòmiques difícilment li donaran. Ignoro el clima, no sé el grau de resignació davant la conjuntura amb el que han assistit els claustrals. Estic segur, però, que l’equip de Govern tenia ganes de deixar enrere aquest moment i continuar treballant per minimitzar els problemes, tasca impossible. Enviem pensaments positius i siguem crítics en el que calgui. El dia 19 tenim Consell de Govern i parlarem de tot.

En la seva intervenció, el rector, Dídac Ramírez, ha remarcat que ha estat un curs intens, a causa de les noves titulacions de grau, l’insòlit marc de retallada salarial i pressupostària i el sorgiment d’una indignació ciutadana que ha derivat en diferents formes de protesta, algunes de les quals han estat presents a la universitat. I en aquest sentit, ha assenyalat: Es tracta d’un curs de canvis i d’oportunitats que hem de saber aprofitar per millorar en allò que puguem.

Com no podia ser altrament, El rector també ha fet referència en el seu discurs a les retallades pressupostàries previstes per la Generalitat de Catalunya, i ha afirmat: La meva responsabilitat de gestió em fa viure molt directament la força de la UB i els riscos derivats de la manca de recursos econòmics i de les retallades pressupostàries. Això no obstant, ha assenyalat que la UB és una universitat pública i que si el finançament públic és fortament restringit, la universitat s’hi haurà d’ajustar. En aquest context, ha subratllat que s’està treballant per tal que l’ajustament sigui absorbible sense que suposi cap trasbals en les nostres activitats essencials: docència i recerca. I ha continuat: En aquest sentit, hem situat els menors ajustaments en personal i no descartem tornar a dèficits importants.

Ha dit que la universitat pública no és un problema de despesa. Som part de la solució, en relació al paper d’ascensor i projecció social i laboral, ha defensat el rector, que s’ha oposat al volum de la retallada en el finançament de les universitats.

Dídac Ramírez ha afirmat que no descarta tornar a dèficits importants per les retallades del Govern en el finançament ordinària de les universitats públiques, i ha alertat dels riscos de la manca de recursos econòmics.

També ha augurat dificultats en la política de personal de cara al proper 2011 per la limitació que suposa la conjuntura econòmica actual, després que aquest any han pres possessió del seu ús 44 auxiliars de serveis, 56 auxiliars administratius i s’hagi resolt el concurs de trasllat de 101 places de funcionaris.

Pel que fa als comptes de 2010, ha avançat que l’any es va tancar en positiu, amb un increment de gairebé el 5% anual dels ingressos propis i una racionalització de la despesa, la qual cosa segons la seva opinió els permetran afrontar la retallada amb millors oportunitats d’ajust.

En aquest sentit, el rector de la UB ha informat que s’està racionalitzant la gestió de la despesa amb concursos compartits dins de tot el grup de la universitat, cosa que ha millorat els comptes en més d’un milió d’euros des de l’any 2008.

Malgrat la difícil conjuntura econòmica, el rector ha assenyalat el bon balanç de les novetats d’aquest curs, en què s’ha distingit la UB amb un segon campus d’excel·lència internacional -el HUBc, Campus de la Salut de la UB-, i ha reivindicat que el curs acaba amb més bons indicadors de recerca que els que tenia quan va començar.

Ramírez no ha amagat que, respecte als estudiants, tenen dificultats per aconseguir una via de comunicació fluïda i participativa, a l’hora de debatre les necessitats de la universitat i els universitaris.
En el torn de paraules posterior a la intervenció del rector, han pres la paraula representants de diversos col·lectius del claustre (PDI, PAS i estudiants), que han expressat les seves inquietuds sobre temes com el tancament de biblioteques les tres primeres setmanes d’agost, la extinció de la segona convocatòria d’examen, la situació del professorat associat i el tancament dels menjadors universitaris del Campus Diagonal, el futur tancament del Col·legi Major Ramon Llull, entre d’altres.

En la reunió del claustre de la UB s’ha aprovat la modificació del Reglament d’eleccions del personal acadèmic a òrgans col·legiats i unipersonals de la UB, per 66 vots a favor, 18 en contra i 15 en blanc. Ignoro a què es refereixen el canvis.

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació