Enric I. Canela

A la Comunitat de Madrid algunes coses les tenen clares, entre elles com atreure estudiants i millorar l’educació dels nois i noies.

Segon Esperanza Aguirre, en aquest moment he de dir que els millors estudiants d’Espanya estan estudiant a les universitats madrilenyes gràcies a les beques d’excel·lència, que no s’atorguen en funció de la renda familiar sinó únicament i exclusivament per mèrits acadèmics. Són beques de 4.500 euros i es poden utilitzar per anar a qualsevol universitat madrilenya, pública o privada. El Consell de Govern ha aprovat avui una inversió de 6,7 milions d’euros per atorgar les 1502 beques, per import de 4.500 euros cadascuna, de les quals 751 seran per als millors alumnes que estiguin ja matriculats en universitats madrilenyes i 751 per a alumnes de nou ingrés. L’abonament de la beca es farà en un únic pagament.

Això que la presidenta afirma que no tenen un “puto duro” (és Comtessa consort de Murillo i Gran d’España, ara la faran marquesa del puto duro).

Segons el parer de la presidenta, a certs nivells, sobretot en els universitaris, les notes que treuen els estudiants i la seva capacitat per estudiar, per innovar i fer descobriments científics es mesuren també per la qualificació acadèmica i no per la renda dels seus pares.

Les beques d’excel·lència no les suporten alguns que es diuen progres, però la intel·ligència no es democràtica. Com la llei de la gravetat, que tampoc es pot votar o derogar.

A més de les beques, el govern de la Comunitat de Madrid ha aprovat la cessió als centres educatius d’un 35% de les competències curriculars, la qual cosa fomentarà la seva autonomia com ja es fa en països amb els millors sistemes educatius del món, com Finlàndia, Japó , Canadà, Nova Zelanda i Corea del Sud.

La cessió de competències curriculars es posarà en marxa des de l’inici del proper curs a la Comunitat i permetrà als centres de Primària i Secundària reforçar àrees o matèries depenent de les necessitats dels seus alumnes.

La Llei Orgànica d’Educació (LOE) atribueix al Ministeri d’Educació la fixació del 65% de les matèries i l’horari lectiu i el restant és competència de la Comunitat de Madrid, que determinarà els continguts mínims i fixarà els que estima essencials per a cada cicle educatiu.

Els centres que desenvolupin projectes educatius propis que impliquin una organització horària diferent de la general han de seguir realitzant les avaluacions externes que estableixi la Comunitat, a més de respectar el currículum bàsic fixat pel Ministeri.

Una altra intel·ligent mesura. Segur que en aquestes escoles ensenyaran a parlar millor del que fa la presidenta.

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació