- Enric I. Canela - http://www.enriccanela.cat -

Les retallades impossibles de les universitats explicades al Parlament

Avui hi ha hagut compareixença de rectors davant la Comissió d’Ensenyament i Universitats del Parlament de Catalunya. L’havia demanat el rector de la UB, Dídac Ramírez.

Podeu llegir diferents informacions:

En síntesi: han reclamat aquest dimecres al Parlament que les retallades pressupostàries no siguin tant severes, perquè podrien afectar el nivell de docència i, sobretot, el de recerca i innovació, un camp en el qual els centres catalans han millorat molt els últims anys. Així, han demanat al Govern que no retalli les aportacions a les universitats un 16%, sinó un 10%, per no haver d’aplicar reformes estructurals que podrien dificultar l’èxit futur de les universitats. D’aquesta manera, les reformes podrien ser conjunturals i temporals. Els diputats també han elogiat el paper de les universitats i han reflexionat sobre possibles millores de futur.

El rector de la UB i president de torn de l’Associació Catalana d’Universitats Públiques, Dídac Ramírez, ha recordat que les retallades previstes, de fins a 400 milions d’euros, suposa tornar a les xifres del 2006, o del 2002 si es descompta la inflació. Tot i així, ha assegurat que no és un “pidolaire” ni ha vingut al Parlament a “demanar diners”, ja que comprenen la situació econòmica del país i volen ser solidaris, però també han volgut ser responsables i avisar dels riscos que comportaria una retallada massa dura.

Com vinc dient, retallades impossibles que aportaran més dèficit. El Govern fa amb les universitats com Elena Salgado amb Catalunya.