Enric I. Canela

El programa INNVIERTE economia sostenible forma part de l’Estratègia Estatal d’Innovació promoguda pel Ministeri de Ciència i Innovació. L’objectiu d’aquest programa és fomentar mitjançant capital risc públic-privat el desenvolupament i la consolidació d’empreses innovadores i de base tecnològica amb alt potencial de creixement econòmic. Així mateix, pretén que les empreses tractores que participin d’aquesta iniciativa potenciïn l’activitat de les participades – petites i mitjanes empreses tecnològiques d’aquest sector – a les quals aportaran, no només finançament, sinó també capacitat de gestió, internacionalització i coneixement del mercat.

Donades les diferències entre cada sector d’activitat econòmica, el CDTI està llançant procediments de selecció d’empreses tractores en cada un dels sectors que es considerin adequats per participar en INNVIERTE. En aquest sentit, ahir es va obrir el procediment de selecció per identificar els millors consorcis d’empreses privades amb els quals es realitzarà la co-inversió de capital risc en el sector d’Energia i Medi Ambient. El termini de presentació de candidatures serà fins a finals de setembre. De la mateixa manera, procediments semblants en sectors tecnològics addicionals es posaran en marxa properament (sector salut / farma, en principi).

Doncs bé, Telefónica ha resultat adjudicatària del procés de selecció obert pel MICINN a través del Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial (CDTI) per posar en marxa el programa “INNVIERTE” economia sostenible en el sector de les TIC.

Ahir es va obrir el procediment de selecció d’iniciatives similars en el sector d’Energia i Medi Ambient

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació