Enric I. Canela

La Comissió de Política Lingüística del Consell Interuniversitari de Catalunya, amb la representació de totes les universitats públiques i privades catalanes, en sessió de 7 de setembre de 2011, ha manifestat aquest matí que les universitats de Catalunya defensen el model educatiu actual de l’ensenyament no universitari del nostre país. Un model que no separa els infants i els joves per raó de llengua i que fa possible el coneixement de les dues llengües oficials.

La immersió lingüística, basada en el català com a llengua vehicular, ha permès garantir la presència i l’ús d’aquesta llengua en l’ensenyament primari i secundari, i ha afavorit la cohesió social en no permetre la separació entre comunitats lingüístiques ni fomentar discriminacions o desigualtats de cap mena.

Per aquest motiu, la Comissió de Política Lingüística del Consell Interuniversitari de Catalunya avala el model educatiu vigent que, tot establint les bases de l’ús normal i preferent del català a l’ensenyament obligatori, és el garant de la presència i l’ús d’aquesta llengua, com a pròpia, a l’àmbit universitari.

Podeu llegir el comunicat.

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació