Archive for setembre 21st, 2011

Enric I. Canela Llegia aquest matí que les transferències corrents que cada mes fa el Govern a les universitats públiques, en les quals s’inclou la partida per a les nòmines dels professors i el personal d’administració i servei, poden patir retards durant els pròxims mesos, encara que a 31 de desembre tot el pressupost del […]