Enric I. Canela

Avui el President de la Generalitat, Artur Mas, ha fet el discurs del Debat de la Nació al Parlament de Catalunya.

Respecte a Universitats i Recerca ha fet algunes afirmacions. La primera es refereix als preus de les matrícules.

Estem prenent decisions d’augmentar determinats preus públics, taxes i matrícules a fi de corregir greus desequilibris heretats, o de finançar més correctament programes a càrrec dels pressupostos públics. És el cas del cànon de l’aigua, dels preus del transport públic o de les matrícules universitàries. Aquests augments selectius es combinen sempre amb una política d’ajuts a col·lectius especialment necessitats o vulnerables.

Cal suposar que en aquest àmbit aniran a màxims.

En l’apartat concret d’Universitats i Recerca ha dit:

Quart àmbit, la universitat, la recerca i la innovació. La universitat és una eina al servei de la societat que ha de formar bons professionals, fer avançar la ciència i la tecnologia, contribuir a la cultura i al coneixement i ser un motor econòmic del país. Amb aquests objectius el Govern treballa per reestructurar l’oferta d’estudis universitaris definint una nova política de preus dels serveis acadèmics de les universitats públiques i de la Universitat Oberta de Catalunya. Una política que sigui socialment més justa, més equitativa i que fomenti la millora del rendiment acadèmic de l’estudiant i, alhora, introduint canvis significatius i estructurals en el sistema universitari públic que representin una millora de la qualitat i l’eficiència a mitjà termini de cadascuna de les universitats catalanes. En la línia de la millora de la qualitat, és voluntat del Govern presentar al Parlament un Projecte de llei de l’Agència per la Qualitat del Sistema Universitari.

En referir-me a les polítiques de recerca volia començar per destacar, per exemple, el Sincrotró Alba de Cerdanyola del Vallès ja està preparat per funcionar de forma rutinària i començar a collir els primers investigadors que faran les seves recerques amb la llum produïda per aquesta infraestructura. D’altra banda, s’estan posant les bases per aconseguir un funcionament de tres mil hores anuals.

Poso l’exemple del Sincrotró perquè és el model d’una infraestructura de recerca de gran nivell que hem de ser capaços de posar al servei també de l’economia productiva. Espero que durant el debat podré posar altres exemples en aquesta mateixa línia.

Cal que la política futura d’infraestructures i equipaments de Catalunya tingui en compte no només les necessitats del sector acadèmic, que també, sinó que la col·laboració publicoprivada i el desenvolupament tecnològic i la innovació siguin elements crítics per a la presa de decisions en el camp econòmic.

És des d’aquesta perspectiva que impulsarem també un Projecte de llei de la ciència a Catalunya que, en el marc del Pacte nacional per la recerca i la innovació, modeli un marc de referència ordenat i competitiu per l’actuació de les persones, entitats i institucions que es dediquen a la recerca a Catalunya, un marc que possibiliti la participació activa de l’activitat productiva en els processos tecnològics.

Insisteix en l’augment dels preus de les matrícules, parla de dedicar més les infraestructures de recerca als sectors productius. Diu que impulsaran dues lleis: la de l’Agència per la Qualitat del Sistema Universitari i la de la Ciència a Catalunya.

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació