- Enric I. Canela - http://www.enriccanela.cat -

Aprovat el decret que inclou els becaris a la Seguretat Social

Enric I. Canela

El Consell de Ministres de divendres publicava: Els becaris podran cotitzar a la Seguretat Social a partir de l’1 de novembre [2]. Comenta les persones que hagin participat en programes de formació abans de l’entrada en vigor del Reial decret es poden subscriure un conveni especial que els permeti el còmput de cotització fins a un màxim de dos anys.

Ho anunciava a La jubilació dels que van ser becaris [3].