- Enric I. Canela - http://www.enriccanela.cat -

Programa Professors i Ciència

Enric I. Canela

Salvador Garcia-Ruiz al seu bloc Coneixement, Educació i Recerca explica [2] el nou programa a l’Obra Social de CatalunyaCaixa: el Professors i Ciència [3] dedicat al professorat de secundària.

Francament atractiu.