Enric I. Canela

El Consell de Govern de la UB va aprovar divendres per unanimitat la creació de l’Escola de Doctorat de la UB (EDUB).

Això suposa que la totalitat dels 69 Programes de Doctorat aprovats per la Comissió de Doctorat el passat 25 de novembre de 2011 quedaran adscrits a l’Escola de Doctorat de la Universitat de Barcelona. Cada Programa de Doctorat haurà de proposar la seva adscripció a una de les branques –se’n definiran entre 4 i 6-, en què s’estructura l’Escola d’acord amb els criteris que establirà el Comitè de Direcció de l’Escola de Doctorat. I, en el cas de programes transversals es podrà proposar així mateix l’adscripció secundària a altres branques.

L’Escola de Doctorat està destinat exclusivament als doctorands i el seu objectiu és potenciar i millorar la qualitat del doctorat en la formació d’investigadors, producció científica i qualitat de les tesis doctorals. 

Els òrgans de Govern de l’Escola de Doctorat estaran constituïts pel Consell de Direcció que el formaran, inicialment, el director, la vicerectora de Política Docent i Científica, Dra. M. Teresa Anguera; el vicerector de Política Acadèmica i de Qualitat, Dr. Gaspar Rosselló, així com els vicedegans acadèmics i degans que formen part de la Comissió de Doctorat. El Rector nomenarà el director de l’Escola de Doctorat properament.

Tot i que la fórmula encara no queda establerta, era una necessitat imperiosa la seva aprovació per poder demanar l’aprovació del Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya i poder acollir-se als beneficis que comporten aquestes escoles en diversos programes.

La UB és molt gran i cal definir molt bé quina és la millor forma d’organitzar-se de forma que tots els programes de doctorat en surtin beneficiats.

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació