Enric I. Canela

Llegeixo que s’ha publicat un informe que analitza la situació laboral de 36.944 persones graduades el curs 2009-2010, en aspectes com per exemple el tipus de contracte, el salari o les famílies professionals amb major i menor ocupació. De l’estudi es desprèn que malgrat el context econòmic actual de crisi, els graduats en ensenyaments professionals continuen estables pel que fa a la inserció laboral, i que tenen una taxa d’atur molt inferior a la mitjana malgrat la crisi.

Del total de graduats, un 30,1% han trobat feina, un 39,2% continuen estudiant, un 16,8% compaginen feina i estudis, i un 13,4% estan buscant feina. Aquesta taxa d’atur dels graduats en ensenyaments professionals és menor que la mitjana d’atur de Catalunya, situada en un 18%. Alhora, el 13,4% d’atur dels graduats és molt menor si el comparem amb la mitjana d’atur dels joves catalans d’entre 16 i 24 anys, que és del 43,6%.

Quant a la situació laboral segons la família i l’ensenyament, els estudis amb un 50% o més d’inserció laboral són: esports, ensenyaments artístics superiors de música, art dramàtic, conservació i restauració de béns culturals, instal·lació i manteniment, sanitat, i activitats marítimopesqueres. Per contra, els ensenyaments que més atur pateixen són: ensenyaments superiors de disseny, PQPI, ensenyaments d’arts plàstiques i disseny, transport i manteniment de vehicles, i imatge i so.

L’informe també analitza el grau de correspondència entre els estudis realitzats i la feina segons el nivell formatiu i segons el gènere. Els resultats evidencien que en el cas dels graduats mitjans, aquesta correspondència és del 67,9%, xifra similar en els graduats superiors, que és del 67,6%. Pel que fa al gènere dels graduats, les dones obtenen una major correspondència en cas de grau mitjà i PQPI, mentre que els homes tenen major correspondència pel que fa al grau superior.

Quant al salari, en la franja inferior als 600 euros mensuals, els PQPI són els que principalment ocupen aquesta franja en un 21%. En el nivell dels 600 als 900 euros els que han acabat un PQPI ocupen el primer lloc en un 60%, seguits dels graduats mitjans. En la franja entre 900 i 1.200 euros els graduats mitjans s’agrupen en un 47% i els graduats superiors en un 43%.

També es veu que Catalunya ha perdut en quatre anys 100.000 llocs de treball de graduats superiors de Formació Professional, en passar de 271.000 ocupats en 2007-170.000 aquest any, fet que suposa un descens del 36,97% a la franja de 20 a 24 anys, tendència similar a la que es dóna entre els graduats mitjans, de 16 a 19 anys.

Aquest any 2011, els graduats mitjans que busquen treball han estat un 13,8%-un 1,19% més que el passat 2010 -, i els superiors, un 12,5%-un 1,49% més-mentre l’atur general dels joves arriba al 43,6% a Catalunya

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació