Enric I. Canela

Llegeixo que s’ha inscrit en el Registre de la Propietat la construcció formada per les edificacions del Parc Científic de Barcelona (PCB) denominades Clúster–Administració, Clúster I, Clúster II, Serveis, Torre I, Energies, Torre D i Torre R. En total són 80.000 metres2, més l’aparcament, ubicats a l’avinguda del Doctor Marañón. L’obra nova ha representat per a la UB un guany patrimonial de 87.009.895,73 euros. Aquesta inscripció es duu a terme després de tot un complex procés d’enderroc, reforma i edificació de diferents estructures.

Aquest procés de regularització jurídic evita el risc de pèrdua de patrimoni al Grup UB. Magnífica gestió.

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació