- Enric I. Canela - http://www.enriccanela.cat -

Els problemes del sector farmacèutic

Enric I. Canela

Llegia que [2] el president de Farmaindustria, Humberto Arnés es queixa de la situació que viu la indústria farmacèutica. Diu que s’està posant en risc la viabilitat d’aquest sector, i generant desconfiança en la inversió estrangera.

També diu que les empreses es descapitalitzen a causa de la política de reducció del dèficit, ja que no s’ha fet de forma simètrica i els ha castigat durament fins l’esgotament cosa que hipoteca el futur de les companyies, no poden desenvolupar les tasques de recerca en termes de normalitat ni tampoc els seus processos d’internacionalització.

Afegeix que aquestes indústries estan perdent la confiança en Espanya, que s’està posant en risc la viabilitat de moltes companyies i que un sector com aquest no pot perdre més pes específic en l’economia. També que la via dels preus i la recerca de sacrificis en el sector farmacèutic, ja no només de la indústria també de la farmàcia i distribució està esgotada. Cal buscar estalvis en altres àmbits, hi ha bosses d’ineficiència en els capítols pressupostaris més enllà de la salut on es poden aconseguir estalvis importants i no castigar un sector com el farmacèutic .

Farmaindústria reclama un diàleg amb el Govern per buscar solucions que compatibilitzin el desenvolupament del sector, que ha perdut 5.000 llocs de treball, amb la viabilitat del sistema públic de salut.

El tema és complicat perquè reduir la despesa sanitària és absolutament necessari però aquestes indústries generen molts llocs de treball i a més d’alt valor afegit. Són les més potents en R+D de l’Estat i especialment a Catalunya.