- Enric I. Canela - http://www.enriccanela.cat -

Polítiques alternatives de professorat universitari

Enric I. Canela

Dues notícies relacionades amb l’estabilitat de les plantilles del professorat universitari. Una és de la UB i l’altra de la URV.

Una diu que la URV no acomiadarà personal malgrat la reducció pressupostària del 2% [2], aproximadament 1,2 milions d’euros. Aprovaran el pressupost a la primavera. Diu el rector que ho podran fer gràcies a l’estalvi que tenen i que paralitzaran algunes obres.

L’altra notícia la de la UB [3]. Explica que malgrat tots els problemes econòmics, la UB, que si va aprovar al desembre el pressupost, no ha acomiadat professorat. S’ha limitat a ajustar les hores del professorat Associat allà on era possible. La notícia diu: Mentre la UPF acabava l’any amb prop de 400 professors menys, la UAB perdia uns 300 i la UPC imposava més d’un centenar de sortides, la UB registrava una vintena d’incorporacions.

El vicerector de Professorat de la UB, Manel Viladevall, explica amb detalls quina és l’anàlisi que ha fet de la plantilla i l’estratègia seguida per poder mantenir la plantilla. Aclaridor. També es posa de manifest la política del rector de donar prioritat a les persones.