Enric I. Canela

Segons els advocats de la UGT la normativa estatal (Reial Decret-Llei 20/2011, de 30 de desembre):

  • Impedeix que les Universitats públiques facin aportacions a plans de pensions durant l’exercici de 2012.
  • No impedeix la compensació econòmica per jubilació anticipada, llevat que suposi increment de despeses de personal en relació als vigents a 31 de desembre de 2011.
  • No podran convocar places docents de personal fix. Únicament hi ha la contractació de personal temporal per als casos excepcionals i per cobrir necessitats urgents i inajornables.
  • La taxa de reposició del 10% es refereix a l’ensenyament en els nivells previs a la Universitat.

Una normativa estranya ja que els problemes són similars als d’altres àmbits de l’educació on la reposició del personals sí que es pot fer.

Una resposta a “Conclusions per a les universitats del Reial Decret-Llei 20/2011, de 30 de desembre”

  1. […] Classificat com a Articles Enric I. Canela, Universitat | No hi ha comentaris ‘ […]

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació