Archive for febrer 1st, 2012

Enric I. Canela La crisi de la UAB ha generat un problema extra. La petició del Consell Social de la UAB a la Generalitat per tal que enviés un interventor, comissionat de comptes o com li vulguin dir per executar el pressupost a posat als rectors en peu de guerra. L’errada, crec que gran, del […]