Enric I. Canela

Ha durat ben poc. El Consell de Ministres ha aprovat un Reial Decret pel qual es desenvolupa l’estructura bàsica del Ministeri d’Economia i Competitivitat, la posada en funcionament ha suposat l’assumpció de competències dels ministeris d’Economia i Hisenda (Secretaria d’Estat d’Economia), del Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç (l’antiga Secretaria d’Estat de Comerç Exterior) i del Ministeri de Ciència i Innovació (els de la Secretaria d’Estat de Recerca i Sotssecretaria).

La Secretaria d’Estat de Recerca, Desenvolupament i Innovació ha vist modificada la seva estructura respecte de la prevista en el Reial Decret de 30 de desembre de 2011, de manera que de la Secretaria d’Estat de Recerca, Desenvolupament i Innovació dependrà la Secretaria General de Ciència ,Tecnologia i Innovació (que substitueix a la Secretaria General d’Innovació) i d’aquesta, al seu torn, dependran les direccions generals d’Innovació i Competitivitat i de Recerca Científica i Tècnica, que són, respectivament, les noves denominacions que reben la Direcció General de Transferència de Tecnologia i Desenvolupament Empresarial i la Direcció General de Recerca i Gestió del Pla Nacional d’R+D+i.

Es mantenen les subdireccions existents.

Els alts càrrecs seran: Secretari General de Ciència, Tecnologia i Innovació Román Arjona Gracia, Director General de Recerca Científica i Tècnica Juan María Vázquez Rojas, i Directora General d’Innovació i Competitivitat María Luisa Poncela García.

Els currículums de Román Arjona i María Luisa Poncela els podeu trobar a Nomenaments a l’àmbit de recerca i innovació del ministeri d’Economia i Competitivitat i el de Juan María Vázquez Rojas a Nou director general de Recerca i Gestió del pla nacional d’R+D+i, ja que només han canviat el nom del càrrec i han mantingut la persona.

Això de recerca científica m’agrada, així no ho confondrem amb la criminal.

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació