- Enric I. Canela - http://www.enriccanela.cat -

Enginycat obté bons resultats

Enric I. Canela

Ja fa ben bé quatre anys que parlo d’Engynycat [2], abans que funciones realment (veure El foment dels estudis d’enginyeria [3], Promoure els estudis d’Enginyeria [4], Aportacions sobre Enginycat [5], Més demanada per estudiar enginyeries [6] i Beques ENGINYCAT 2011 [7]). Deia en altres moments que s’estava fent una bona feina per fomentar vocacions davant d’un dèficit d’estudiants d’enginyeria.

Ara llegeixo que les [8] matriculacions en enginyeria han crescut un 17% durant els tres anys de vigència del programa Enginycat impulsat pel Govern amb la col·laboració de les universitats.

Des del curs 2008-2009 més de 32.000 joves s’han inscrit en alguna de les enginyeries impartides per les universitats catalanes.

Felicitem els que el van iniciar i els que l’han sabut continuar.