Enric I. Canela

Llegeixo que la Sindicatura de Comptes ha emès un informe sobre Universitat Autònoma de Barcelona corresponent als exercicis 2007, 2008 i 2009. També podeu veure la Nota.

Destacable el fet que l’informe diu que la Universitat ha de buscar les fonts de finançament adequades i adoptar mesures de contenció de la despesa per eixugar el dèficit, que a 31 de desembre del 2009 era de 37,45 M€ segons els comptes anuals de la Universitat i de 47,77 M€ segons la Sindicatura. És a dir, detecten un dèficit de més de deu milions d’euros superior al consignat.

Indica que l’equip rectoral ha de completar, implementar i fer el seguiment del pla de millora, que ha d’incloure les mesures necessàries per garantir l’equilibri pressupostari i el Consell Social de la UAB ha de vetllar de manera efectiva i real, en l’àmbit legal d’actuació que li atorguen la Llei orgànica d’universitats (LOU) i la Llei d’universitats de Catalunya (LUC), pel bon funcionament de la institució.

Sort que això era del 2007, 2008 i 2009. Si ho miren ara tal com han anat les coses.

També una cosa que ens afecta a tots. Diu que la Universitat hauria de prendre les mesures adequades per tal que els recursos generats per la recerca compensessin en major mesura la despesa induïda per aquestes activitats.

Diu més coses de caràcter legal, però el tema econòmic és especialment substancial atesa la fallida de fet d’aquesta universitat.

Una resposta a “La Sindicatura ajusta el dèficit de la UAB al final del 2009”

  1. […] Classificat com a Articles Enric I. Canela, Universitat | No hi ha comentaris ‘ […]

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació