- Enric I. Canela - http://www.enriccanela.cat -

Els Lectors han de continuar

Enric I. Canela

Xavier Villalba en el seu bloc escriu: No ens oblidem dels lectors! [2]

Es refereix a la defensa dels professors Lectors de la UAB. Efectivament, podem ser solidaris, treballen i si ho fan bé se’ls ha de garantir la continuïtat. Podem ser egoistes, aquest professorat està en risc, és el relleu generacional que permetrà la continuïtat dels nostres departaments.

En qualsevol cas, siguem solidaris o generosos, cal la seva continuïtat.