Enric I. Canela

El Govern vol afavorir la fusió de centres de recerca per assolir estructures integrades de major massa crítica i competitivitat científica i per això ha creat el programa SUMA destinat a incentivar projectes, a implantar pels centres de recerca, que s’adrecin a aconseguir un increment de la massa crítica i la competitivitat de les seves línies de recerca, mitjançant les actuacions següents:

  • Integracions i fusions entre centres de recerca CERCA i/o altres estructures o institucions col·laboradores.
  • Aliances/associacions entre centres CERCA i/o institucions col·laboradores, amb implementació de nous models de governança que incrementin la flexibilitat, l’eficiència i que comportin visibilitat internacional.

El programa s’organitza en dues fases:

  • La primera fase, regulada en aquestes bases, comporta la presentació d’una sol·licitud acompanyada d’un avantprojecte amb la seva corresponent memòria tècnica.
  • En una segona fase posterior, els avantprojectes d’interès per al Govern que hagin estat seleccionats seran impulsats. Es demanarà als centres de recerca que presentin els projectes executius en els termes que s’acordin. Aquesta segona fase es vehicularà mitjançant un acord entre el Govern i el Centres de Recerca, pel qual s’establiran les obligacions de les parts i el finançament associat, si escau, que serà de caràcter puntual en el temps, sense possibilitat de prorrogar-se en exercicis posteriors.

Una resposta a “SUMA crear centres de recerca més competitius”

  1. […] Classificat com a Articles Enric I. Canela, Recerca | No hi ha comentaris ‘ […]

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació