Enric I. Canela

Llegia una notícia que diu que l’Estat permetrà al Parc Científic i Tecnològic de la UdG ajornar les quotes del deute aquest 2012. Es tracta d’una notícia molt parcial.

La disposició addicional Trenta-cinquena dels PGE. Suport financer a les actuacions en Parcs Científics i Tecnològics diu:

Les entitats promotores de parcs científics i tecnològics que acreditin trobar-se en una situació financera que els impedeixi complir amb les corresponents obligacions de pagament podran sol·licitar l’ajornament de quotes d’amortització amb venciment el 2012 derivades de préstecs o bestretes concedides en virtut de les convocatòries realitzades des l’any 2000.

L’ajornament podrà ser concedit pel Ministeri d’Economia i Competitivitat previ informe favorable del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques d’acord amb les següents condicions:

 1. Es respectaran els límits d’intensitat d’ajuda permesos per la normativa comunitària en matèria d’ajuts d’Estat.
 2. No variarà el termini màxim de venciment dels préstecs, i les quotes ajornades podran ser objecte de fraccionament.
 3. Les quotes ajornades meritaran el tipus d’interès corresponent a l’Euribor publicat pel Banc d’Espanya en el mes de gener de 2012 incrementat en 25 punts bàsics.
 4. S’hauran d’aportar les garanties addicionals que en cada cas es determinin.
 5. En el cas d’entitats del sector públic, l’operació ha de tenir l’autorització de l’Administració a la qual l’entitat pertanyi i addicionalment aquesta Administració haurà d’assumir subsidiàriament el pagament del deute l’ajornament se sol·licita. Així mateix, les quotes ajornades podran ser objecte de compensació amb qualsevol pagament que s’ha de realitzar des de l’Estat a l’esmentada Administració.

Mitjançant resolució de la directora general de Competitivitat i Innovació del Ministeri d’Economia i Competitivitat podran dictar les instruccions que siguin necessàries per al compliment d’aquesta disposició.

La lectura ens diu que això és aplicable a pràcticament tots els Parcs. Per altra banda molt preocupant el text, ja que col·loca, en el nostre cas, a la Generalitat en una posició d’inferioritat. Primer ha de pagar si el Parc no paga i després està subjecta a que li retirin de qualsevol transferència les quotes ajornades.

Si això és així, penso que millor no paguin i que vingui l’Administració General de l’Estat a desnonar-los, seria divertit. No m’estranya que amb tanta genialitat la prima de risc pugui. No crec que ningú pugui veure cap mena de lògica en els plantejaments estratègics del govern espanyol. La idea que tenen és molt clara: mireu, us agafo tots els diners, us deixo sense ni un euro, però si us plau, invertiu per fer créixer l’economia.

3 respostes a “Una prorroga en els crèdits als Parcs inadmissible”

 1. […] Classificat com a Articles Enric I. Canela, R+D, Transferència de Coneixement | No hi ha comentaris ‘ […]

 2. a 05 abr. 2012 a les 2:55 Marta

  Massa temps, els parcs han estat dirigits per gent sense cap preparació econòmica. Un director de parc que no sabia llegir un compte de resultats va passar de 80M de dèficit a 110M de dèficit en 3 anys. I sols ara l’han destituït, sense fer soroll.
  En el dret comú, anglosaxó, la ineptitud en el càrrec i la desidia es paga.

 3. a 05 abr. 2012 a les 3:19 Enric I. Canela

  Marta,
  Parles de la UdG?

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació