Enric I. Canela

Daniel Peña, rector de la Universitat Carlos III, escriu un article sobre Beques universitàries i equitat. Tot i que parteix de l’estès error que l’estudiant paga el 15% del cost dels seus estudis, l’article defensa que calen beques més adequades ja que són escasses i arriben només a una petita part de la població.

Acaba l’article dient:

En la situació de crisi en què ens trobem no és realista proposar augmentar els recursos del sistema, encara que siguin escassos en relació amb països del nostre entorn i hagin de revisar en el futur, però sí que podem redistribuir. Incrementar de forma significativa les taxes per als estudiants repetidors, de manera que els mals estudiants rebin sempre una beca implícita menor que els excel·lents, i utilitzar els nous recursos per millorar substancialment tot el sistema de beques universitàries, especialment les de mobilitat. Aquesta política tindrà a més l’efecte positiu de fer l’estudiant conscient del benefici social que rep i de les conseqüències si el seu rendiment no és l’adequat. A més, contribuirà a millorar els sistemes d’avaluació i control de l’ensenyament, en fer més visibles les seves conseqüències. Estic convençut que aquesta mesura pot contribuir a millorar l’ensenyament, disminuir el fracàs i avançar cap a una societat més justa que garanteixi de manera efectiva l’equitat.

S’entén per beca implícita els cost que la societat paga dels seus estudis. Jo crec que un augment notable per als repetidors es produirà immediatament.

Una resposta a “Demanen que els repetidors paguin molt més”

  1. […] Classificat com a Articles Enric I. Canela, Universitat | No hi ha comentaris ‘ […]

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació