- Enric I. Canela - http://www.enriccanela.cat -

Animalada, però constitucional

Enric I. Canela

Llegeixo que [2]
el Consell de Govern de la UAB, en la seva sessió del 25 d’abril de 2012, ha analitzat la reforma aprovada mitjançant el Reial Decret Llei 14/2012, entenent que pot ser inconstitucional per vulnerar drets fonamentals de la comunitat universitària.

El Consell de Govern vol expressar la seva inquietud i la seva repulsa per l’important augment de les taxes universitàries que, sense reformar el sistema de finançament de les universitats, ni modificar l’oferta insuficient de beques per tal de garantir una veritable igualtat d’oportunitats, atemptarà seriosament contra la viabilitat d’un servei públic de qualitat i contra la contribució de la universitat al progrés i a l’equitat social.

El Consell de Govern insta la comunitat universitària a expressar la seva opinió per fer possible la modificació del Reial Decret Llei en el tràmit de convalidació parlamentària que caldrà seguir en el Congrés dels Diputats.

Està bé, però penso que l’augment del preu de les matrícules sense augmentar substancialment les beques no és inconstitucional, és una animalada. No veig enlloc de la constitució els drets fonamentals d ela comunitat universitària.