- Enric I. Canela - http://www.enriccanela.cat -

Ja sabem com es donaran menys beques

Enric I. Canela

El Ministeri d’Educació planeja fixar [2] entre un 5,5 i un 6 la nota mínima per accedir a una beca universitària. Ho ha dit el ministre José Ignacio Wert a la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE) i el que estudia des de fa setmanes amb els consellers del ram del Partit Popular. El sistema actual obliga a l’estudiant que no supera uns mínims de renda familiar a aprovar el 80% del curs en la majoria de les carreres i el 60% en titulacions com les enginyeries sense una nota mitjana.

Diu el ministre que als estudiants tant els dóna treure un cinc o un excel·lent