- Enric I. Canela - http://www.enriccanela.cat -

CEDRO vol treure cèntims de les universitats

Enric I. Canela

CEDRO està decidit a cobrar a les universitats per ús indegut de llibres i articles. Ha interposat demandes contra la Universitat Carlos III i la UAB (veure Els problemes de la propietat intel·lectual per als docents [2] i CEDRO contra la UAB [3]). El problema, segons diu la CRUE en un comunicat [4], i pel que conec té raó, és que CEDRO fa una demanda absurda sense saber de què parla. Volen treure diners sense raó.