Enric I. Canela

Llegia que la UPC ha aprovat aquesta setmana el seu pressupost per al 2012 de 310,9 milions d’euros, que és un 9,4% inferior al de 2011. Aquest pressupost, pendent d’aprovar pel Consell Social de la universitat, s’ha endarrerit al màxim amb la finalitat d’adequar aquesta eina econòmica a la realitat pressupostària de la Generalitat.

Pel que fa a ingressos, la universitat augura un entorn de crisi molt greu, amb una caiguda important de les aportacions públiques, que s’ha concretat en un 19,85% menys respecte a 2011 i en una reducció del 5,82% de el deute d’inversions per part de la Generalitat. No obstant això, es preveu una millora dels ingressos fruit de l’increment de taxes i de la capacitat de la pròpia universitat per aconseguir fons de convenis i de la Unió Europea (UE), així com del lloguer d’espais del Parc UPC.

Sobre les despeses, la partida que major reducció experimenta és la dedicada a obres i equipaments, que serà un 48,87% inferior al 2011 i les despeses de funcionament de la universitat – un 13,9% menys. Els programes de recerca cauen un 2,54% i les despeses de personal seran un 7,97% inferior a 2011.

El consell de govern ha aprovat una nova relació de llocs de treball, que té per objectiu adaptar la plantilla a la realitat universitària, cosa que ha obligat a amortitzar els llocs vacants.

No he vist el pressupost, però imagino que en valor absolut, la caiguda més gran del pressupost de despeses serà la de personal.

Una resposta a “La UPC aprova el seu pressupost 2012”

  1. […] Classificat com a Articles Enric I. Canela, Universitat | No hi ha comentaris ‘ […]

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació