- Enric I. Canela - http://www.enriccanela.cat -

Segueix la convocatòria INNCORPORA FPGS

Enric I. Canela

Algunes coses es mantenen. Llegeixo que la convocatòria INNCORPORA FPGS [2] concedirà ajudes a empreses, centres tecnològics, centres de suport a la innovació tecnològica, associacions empresarials, i parcs científics i tecnològics, per a la contractació de tecnòlegs amb titulació de Tècnic Superior de Formació Professional.

Aquests ajuts, d’un total de 8 milions d’euros, es destinaran principalment a PIMES i a persones menors de 35 anys.