Enric I. Canela

El Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme destina 533.000.000 a projectes tecnològics innovadors.

Es poden sol·licitar les ajudes per a la realització de projectes en el marc de l’Acció Estratègica de Telecomunicacions i Societat de la Informació dins del Pla Nacional d’Investigació Científica, Desenvolupament i Innovació Tecnològica en el subprograma de Competitivitat R+D.

Les iniciatives que la convocatòria posa en marxa s’emmarquen dins de les elaborades en l’àmbit europeu, d’acord amb la “Agenda Digital Europea”, donant prioritat a les línies d’actuació de competitivitat de la PIME; Smart Cities i administració electrònica; continguts interoperables i sense fronteres, i serveis en un entorn de mobilitat, impulsant la incorporació de tecnologies prioritàries com “Cloud Computing”, sistemes de seguretat i confiança per a l’usuari i Apps.

L’escenari pressupostari actual exigeix la màxima eficiència en l’ús dels recursos públics. Per això aquesta convocatòria es concentra en ajudes a projectes que estiguin a prop del mercat i incrementin la competitivitat de la indústria TIC espanyola. El programa que comença és Competitivitat R+ D. A finals del mes de juny es publicarà el Programa d’Ajudes per a formació.

La quantia màxima dels ajuts per a l’any 2012 és de 48 milions d’euros en subvencions, i de 485.500.000 d’euros en préstecs.

Per tal de facilitar l’accés al finançament, el pagament de les ajudes, en les seves dues modalitats de subvenció i préstec, s’efectuarà amb caràcter anticipat i per l’import total de l’ajuda, amb independència del caràcter anual o plurianual de l’execució del projecte. Aquest pagament està condicionat a la presentació de garanties pel 35% de l’import dels préstecs que es concedeixin.

Els ajuts en forma de subvenció seran, almenys, del 9,5% del pressupost i les realitzades sota la modalitat de préstec s’atorgaran a un tipus d’interès del 3,95%, amb un termini d’amortització de set anys, inclòs tres de carència.

El termini per presentar projectes comença avui i finalitza el 5 de juliol.

Estic ben cert que mols emprenedors que no reuneixen els requisits, garanties suficients, podrien participar, però no hi ha pensat.

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació