- Enric I. Canela - http://www.enriccanela.cat -

Males notícies per al universitaris sense gaire recursos econòmics

Enric I. Canela

Les beques universitària d’aquest proper curs han canviat i les del següent encara canviaran més [2]. Sembla que els rectors catalans no ho veuen bé i tampoc ho aprova el secretari d’Universitats i Recerca, Toni Castellà.

Aquest any s’ha mantingut el pressupost per a beques generals i també els llindars de renda que donen dret a elles, però els universitaris amb beca-salari (les més quantioses, de fins a 6.000 euros, per a les famílies més pobres) que no aprovin com a mínim la meitat de les assignatures matriculades hauran de tornar l’import íntegre d’aquest ajut. Fins ara, es requeria únicament s’hagi presentat a una tercera part de les matèries.

Altres, haurà d’haver tret com a mínim un 5,5 en selectivitat per obtenir qualsevol ajuda a primer, i un 6,5, el curs següent.

El curs que ve, només conservaran les ajudes aquells becaris que aprovin com a mínim el 65% dels crèdits en Arquitectura i Enginyeria, el 80% en les carreres de Ciències i Ciències de la Salut; i el 90% en Arts i Humanitats i Ciències socials i Jurídiques (fins ara se’ls exigia superar el 80%).

Però l’any següent, en 2013-2014, necessitaran o bé superar el 85% de les assignatures en Arquitectura i Enginyeria i el 100% en totes les altres, o bé treure una nota mitjana de 6 en Arquitectura i Enginyeria o de 6,5 a la resta.

A més, s’ha eliminat la quantia extres que alguns cas rebien els alumnes que estudiaven en ciutats de més de 100.000 habitants per considerar que el cost de la vida en elles és major.

Podeu trobar tota la informació subministrada pel Consell de Ministres aquí [3].