Enric I. Canela

Ahir el Consell de Ministres va tractar l’INFORME SOBRE L’AVANTPROJECTE DE LLEI PER A LA MILLORA DE LA QUALITAT EDUCATIVA. Destaco el que em sembla més important de l’informe. La meva conclusió, sense saber més que el que diu aquest informe, és que està bé i que només s’han perdut més de 30 anys amb experiments absurds. Més o menys és tornar al que hi havia quan es van eliminar les revàlides. També es torna a donar més pes a les matèries propedèutiques. Espero que els que fan servir els joves com a material de recerca es quedin callats i no emboliquin una vegada més el sistema educatiu. Potser comença a ser hora que tothom sàpiga que si un estudiant no sap les matèries no pot passar de curs. I també que la selectivitat no serveix per a res, bé, sí, per ordenar d’una manera no del tot justa els estudiants i evitar que l’entrada a la universitat sigui un problema. Dic que no serveix per a res una prova que tothom aprova i que permet que estudiants que no saben matèries bàsiques s’incorporin a fer carreres per a les que són necessàries. Fa massa anys que sento bajanades, a veure si aquesta vegada ho fan bé.

Principis de la reforma

Els principis en què es basa aquesta reforma són dos:

 • En primer lloc, la igualtat d’oportunitats que permeti a cada estudiant accedir a una educació gratuïta i de qualitat fins al final de l’etapa obligatòria i motivar la majoria a continuar els estudis postobligatoris.
 • En segon lloc, el sistema educatiu ha de tenir els mecanismes necessaris per reconèixer i potenciar el talent que posseeixen tots els estudiants.

El reconeixement de la diversitat entre alumnes en les seves habilitats i expectatives és el primer pas de cara al desenvolupament d’una estructura educativa que contempli diferents trajectòries. La lògica de la reforma es basa en l’evolució cap a un sistema capaç de canalitzar als estudiants cap a les trajectòries més adequades a les seves fortaleses, de manera que puguin fer realitat les seves aspiracions, i es converteixin en rutes que facilitin l’ocupabilitat. Els estudiants amb problemes de rendiment comptaran amb programes específics de suport que millorin les seves possibilitats de continuar en el sistema.

Els estudis internacionals posen de manifest que els països que han millorat de forma relativament ràpida la qualitat dels seus sistemes educatius han implantat, bàsicament, les següents mesures:

 • Simplificar el currículum i reforçar els coneixements instrumentals.
 • Flexibilitzar les trajectòries de manera que els estudiants puguin triar les més adequades a les seves capacitats i aspiracions,
 • Desenvolupar sistemes d’avaluació externa, censals i consistents en el temps.
 • Incrementar la transparència dels resultats.
 • Promoure una major autonomia i especialització en els centres.
 • Exigir als estudiants, professors i col·legis la rendició de comptes.
 • Incentivar l’esforç.

Basant-se en els resultats d’aquestes experiències internacionals i una vegada analitzat el sistema educatiu del nostre país, el primer informe presentat al Consell de Ministres inclou les següents línies de treball:

 • Reduir el nombre de matèries i vies, i augmentar la càrrega lectiva de les matèries instrumentals, tant en ESO com en Batxillerat.
 • Cursar, a partir de 2 º de l’ESO, programes de millora de l’aprenentatge i el rendiment així com de qualificació professional.
 • Avançar a 3 º de l’ESO l’elecció d’itineraris a través de l’elecció de matèries i convertir 4 º d’ESO en un curs d’iniciació amb dues trajectòries ben diferenciades: cap a Batxillerat i cap Formació Professional.
 • Realitzar avaluacions externes al final de cada etapa, que seran dissenyades pel Govern en la part d’ensenyaments mínims i per les comunitats autònomes en la part restant.
 • Facilitar l’accés de Formació Professional de grau mitjà a formació professional de grau superior.

Pel que fa als centres docents, l’informe inclou mesures tendents a:

 • Promoure l’especialització dels centres docents.
 • Una major autonomia per a la gestió dels centres docents, per impulsar i desenvolupar accions orientades a la millora de la qualitat.
 • Promoure l’ús de les TIC com a recursos de suport, la utilització compartida de plataformes digitals per autoritats educatives, centres docents, professors i alumnes, i la selecció de recursos digitals de qualitat.
 • Potenciar el plurilingüisme.

3 respostes a “Ja era hora que algú es proposes tornar a posar les revàlides en el sistema educatiu”

 1. a 02 jul. 2012 a les 3:58 Xavier Villalba

  Esforç, especialització, avaluació, rendició de comptes, potenciar el talent? Ja ho saben, els experts, com les gasten, els sindicats de mestres? L’Ernest Maragall va mirar d’aplicar una mínima part de tot això (i sense retallades) i vam tenir els mestres demanant-ne el cap durant dos anys… I al final, tot va quedar com estava (o pitjor).
  En fi, si són capaços de defensar-ho i assumir el cost polític que se’n deriva… , però jo no veig que els capsigranys del PP siguin els més idonis per aplicar una reforma amb cara i ulls i, sobretot, duradora, més enllà de retallar competències i reforçar l’espanyolisme (això del multilingüisme fa riure).
  Xavier

 2. […] Classificat com a Articles Enric I. Canela, Educació, Universitat | 1 Comment ‘ […]

 3. a 02 jul. 2012 a les 10:47 Enric I. Canela

  Xavier,
  Tens raó, però com que aquest són així, són capaços de tirar endavant, i en aquest cas, com quan ho va intentar Maragall, hi estic d’acord. Esperem escèptics.

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació