- Enric I. Canela - http://www.enriccanela.cat -

Ja era hora que algú es proposes tornar a posar les revàlides en el sistema educatiu

Enric I. Canela

Ahir el Consell de Ministres va tractar l’INFORME SOBRE L’AVANTPROJECTE DE LLEI PER A LA MILLORA DE LA QUALITAT EDUCATIVA [2]. Destaco el que em sembla més important de l’informe. La meva conclusió, sense saber més que el que diu aquest informe, és que està bé i que només s’han perdut més de 30 anys amb experiments absurds. Més o menys és tornar al que hi havia quan es van eliminar les revàlides. També es torna a donar més pes a les matèries propedèutiques. Espero que els que fan servir els joves com a material de recerca es quedin callats i no emboliquin una vegada més el sistema educatiu. Potser comença a ser hora que tothom sàpiga que si un estudiant no sap les matèries no pot passar de curs. I també que la selectivitat no serveix per a res, bé, sí, per ordenar d’una manera no del tot justa els estudiants i evitar que l’entrada a la universitat sigui un problema. Dic que no serveix per a res una prova que tothom aprova i que permet que estudiants que no saben matèries bàsiques s’incorporin a fer carreres per a les que són necessàries. Fa massa anys que sento bajanades, a veure si aquesta vegada ho fan bé.

Principis de la reforma

Els principis en què es basa aquesta reforma són dos:

El reconeixement de la diversitat entre alumnes en les seves habilitats i expectatives és el primer pas de cara al desenvolupament d’una estructura educativa que contempli diferents trajectòries. La lògica de la reforma es basa en l’evolució cap a un sistema capaç de canalitzar als estudiants cap a les trajectòries més adequades a les seves fortaleses, de manera que puguin fer realitat les seves aspiracions, i es converteixin en rutes que facilitin l’ocupabilitat. Els estudiants amb problemes de rendiment comptaran amb programes específics de suport que millorin les seves possibilitats de continuar en el sistema.

Els estudis internacionals posen de manifest que els països que han millorat de forma relativament ràpida la qualitat dels seus sistemes educatius han implantat, bàsicament, les següents mesures:

Basant-se en els resultats d’aquestes experiències internacionals i una vegada analitzat el sistema educatiu del nostre país, el primer informe presentat al Consell de Ministres inclou les següents línies de treball:

Pel que fa als centres docents, l’informe inclou mesures tendents a: