Enric I. Canela

Mitjançant una nota de premsa hi he tingut accés. M’ha cridat l’atenció que hi diu. El nou sistema per fixar el preu públic del crèdit dels estudis de grau i de cicle es realitza en base al cost dels estudis. D’acord amb les dades de l’últim curs acadèmic (2011-12), el Govern finança el 82% del cost d’una titulació cursada en una universitat pública, l’aportació dels estudiants és del 14,97% mentre que l’Estat contribueix amb un 3,1% en concepte de beques. El curs vinent, l’aportació mitjana dels estudiants serà del 20%.

Aquesta metodologia de càlcul té en compte les aportacions públiques i privades a les universitats. Si es fa servir el mètode emprat per la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE), que té en compte els pressupostos liquidats, el percentatge de participació públic i privat és manté pràcticament invariable.

Justament discrepo totalment del mètode emprat per la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles. No guanyaria un premi de comptabilitat de costos.

Dit això, i si era inevitable aquest augment, els mecanismes per reduir l’impacte entre els que tenen menys recursos són bons.

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació