Enric I. Canela

No es pot entendre que una cosa que es fa cada any generi aquests problemes. Suposo que tot el conjunt de nòmines de l’Estat no s’han endarrerit, però el personal investigadors en formació forma part del “grup pària”.

Llegeixo que com a conseqüència de l’aprovació dels pressupostos generals de l’Estat 2012 i la càrrega dels mateixos en les noves aplicacions pressupostàries-tots dos processos aliens a la Secretaria d’Estat de Recerca, Desenvolupament i Innovació, s’ha ocasionat un retard en el pagament dels ajuts del Subprograma de Formació de Personal Investigador corresponents al mes de juny, en relació amb el calendari habitual d’abonament. No obstant això, aquesta Secretaria d’Estat col·labora amb els departaments implicats en els tràmits pressupostaris perquè aquesta incidència se solucioni com més aviat millor i es pugui produir l’abonament de les ajudes.

En relació amb les ajudes corresponents al mes de juliol, els informem que aquesta Secretaria d’Estat ha iniciat la tramitació de l’expedient d’aquestes ajudes a fi de que el pagament d’aquestes es produeixi en les dates adequades.

Una resposta a “Aprovar el pressupost vol dir endarrerir pagaments als investigadors joves?”

  1. […] Classificat com a Articles Enric I. Canela, Recerca | No hi ha comentaris ‘ […]

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació