Enric I. Canela

Com va fer el Claustre de la UB fa uns dies (veure Claustre de la UB i declaració davant les recents mesures “socials”), el Consell de Govern de la UAB ha fet una declaració davant la crisi i les mesures adoptades

Davant les crítiques circumstàncies econòmiques, polítiques i socials del moment, el Consell de Govern manifesta que:

  • Les universitats públiques presten un servei públic bàsic per a la societat i realitzen una funció social essencial.
  • Per tal de dur a terme aquest servei, la universitat pública ha de ser recolzada amb partides pressupostàries suficients i estables que evitin la incertesa en el finançament, permetin una planificació coherent a mig termini i siguin equiparables amb el finançament mitjà de les universitats europees. Les universitats públiques han de respondre amb l’obligació de retre comptes en l’acompliment de les tasques de servei públic que tenen encomanades.
  • L’accés a la universitat pública ha d’estar obert a totes les persones independentment del seu estatus social o econòmic, sense barreres artificials basades en criteris purament recaptatoris o comptables. Instem, doncs, a la creació d’un sistema de taxes equitatiu i conforme amb la missió essencial de la universitat pública i un sistema potent de beques que hi garanteixi l’accés i permeti que els estudiants hi puguin desenvolupar la tasca d’aprenentatge a temps complet. Reclamem igualment que recaigui en el sistema fiscal la responsabilitat de garantir una progressivitat impositiva real i efectiva.
  • L’autonomia universitària, amb un model de governança coherent i democràtic que garanteixi la participació de tota la comunitat, és una eina imprescindible per a la realització de les missions fonamentals de docència i recerca encarregades a les universitats públiques.

Des d’aquests principis, l’Equip de Govern, amb el suport del Consell de Govern, endega un nou mandat amb l’oferta i el requeriment del diàleg i el compromís necessaris per defensar la universitat pública des de la UAB.

Una resposta a “La UAB també es manifesta contra el desballestament social”

  1. […] Classificat com a Articles Enric I. Canela, Universitat | No hi ha comentaris ‘ […]

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació