Archive for octubre 1st, 2012

Enric I. Canela Una altra cosa que ens diu el projecte del govern espanyol sobre els Pressupostos Generals de l’Estat és que en l’àmbit de la R+D+i, les beques d’investigació seguiran ‘congelades’ en els 50,24 milions d’euros de l’any 2012. Podia ser pitjor. També ens diu que la dotació pressupostària per a recerca civil el […]

Enric I. Canela Alguns articles diuen que Pressupostos Generals de l’Estat, millor la proposta que fa el govern, retalla les beques en un 3,8%, passen de 1.270 a 1.222 milions d’euros. Les beques inclouen els programes Sèneca i Erasmus, les ajudes de caràcter general per a universitaris i no universitaris, beques per a l’aprenentatge de […]