Archive for octubre 11th, 2012

Enric I. Canela S’ha fet públic el document Avance de la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación 2013-2020. Està en període d’exposició i es poden fer comentaris fins al dia 25 d’octubre. Són pocs però suficients. Per fer-ho cal anar a la pàgina corresponent de la Fundación Española para la Ciencia y […]

Enric I. Canela Avui, Joaquim Prats publica un article al diari El País titulat ¿Está asegurada la lengua común?. Ës un article resposta a les paraules de José Ignacio Wert en les que deia: “El nostre interès és espanyolitzar els alumnes catalans”. La resposta de Joaquim Prats és contundent. Prats, autoritat reconeguda en l’àmbit de […]