- Enric I. Canela - http://www.enriccanela.cat -

El programa Horizon 2020 és vital per al nostre creixement i competitivitat

Enric I. Canela

El dia 18 la Lliga Europea d’Universitats de Recerca (LERU) va publicar el document Horizon 2020: vital investment for Europe’s growth and competitiveness [2]. La van signar els 20 màxims dirigents d’aquestes universitats entres les que es compta la UB.

És tracta d’un missatge al la Comissió Europea que avui ha començat a debatre el pressupost de la UE per als propers set anys. Les retallades anunciades posen en risc els recursos que es podrien dedicar al programa Horizon 2020.