Archive for novembre 29th, 2012

Enric I. Canela Sembla que finalment les beques de Formació de Personal Investigador, les FPI, s’han concedit. Són 1.009 juts de quatre anys, dos de beca i dos de contracte. La inversió és de 71,5 milions d’euros. Durant la fase de beca l’investigador cobrarà 1.142 euros bruts mensuals, mentre que en la fase de contracte […]

Enric I. Canela Llegia un article a OrlaDiari sobre els resultats de les eleccions al rectorat de la UB: Ramírez va guanyar en onze centres de la UB, i Girona en deu. A banda de l’anàlisi, interessant, les xifres són sobre vot total i les eleccions es fan sobre vot ponderat. Tenia, jo mateix, un […]

Enric I. Canela Com és natural, després de les eleccions del rector de la UB, els diaris ens destinen més espai del que és habitual. La Vanduardia d’avui li dedica al rector l’Editorial: El rector Ramírez. Selecciono unes línies: L’afany en la millora de la qualitat de la institució pública, així com la capacitat per […]