- Enric I. Canela - http://www.enriccanela.cat -

Edició 2013 de les Beques Santander-CRUE-Cepime

Enric I. Canela

Llegia que [2] el Banc Santander becarà a 616 universitaris catalans perquè obtinguin experiència realitzant pràctiques en pimes de Catalunya, en el marc de l’edició 2013 de les Beques Santander-CRUE-Cepime, que totalitzen 5.000 places a tot L’Estat espanyol.

Amb aquesta segona edició ja seran gairebé 1.000 estudiants d’universitats catalanes els beneficiats d’aquest programa, que en l’edició 2012 ha tingut 382 beneficiaris a Catalunya. A l’edició pionera de 2012, havia 2.500 places a tot l’Estat, que s’han duplicat a 5.000 donada l’elevada demanda de la primera edició (60.000 sol·licituds d’estudiants) i la persistència de la difícil situació econòmica i d’ocupació. La voluntat del banc és continuar augmentant places en properes convocatòries, així com millorar els ja de per si bons resultats del 2012.

El programa de beques consisteix en una estada de tres mesos en una pime – amb un horari que pot repartir fins a una durada de sis mesos -, amb un sou mensual per a l’estudiant de 600 euros bruts, i en l’edició 2012 el 13% dels becaris han estat contractats per l’empresa, mentre que en un altre 25% dels casos, la pime ha decidit prolongar l’estada de l’estudiant amb costos a càrrec de l’empresa.

El termini per inscriure al programa de beques finalitza el 31 de gener, i fins ara ja s’han inscrit a la web uns 1.000 estudiants i més de 60 pimes a Catalunya, xifra que s’eleva a més de 19.000 estudiants i 500 pimes en el conjunt de l’Estat.

El Santander va destinar 4,5 milions d’euros al programa 2012, i seran 9 milions per al de 2013, per la qual cosa suma una inversió de 13,5 milions, dels quals Catalunya suposa 1,8 milions.

Per universitats de procedència dels estudiants, aquest any destaca la UPC amb 156 beques de les 616 totals, seguida per la UB (96), la URV (65) i la UdG (50).