Enric I. Canela

Fa uns dies es va publicar el Pla Estratègic de Recerca i Innovació en Salut 2012-2015, té data de setembre d’enguany.

Reprodueixo el final.

Amb les accions descrites i els productes esmentats, a mig termini s’espera:

 • Disposar d’un model de finançament dels centres i instituts de recerca en salut basat en resultats.
 • Disposar d’un sistema d’informació que proporcioni un conjunt de dades que permetin avaluar, en una primera fase, el conjunt del sistema de recerca en salut retrospectivament consensuat amb els agents de la recerca que els sigui útil per a la seva informació i gestió i que tingui com a característiques simplicitat i rendibilitat-eficiència.
 • Augmentar la difusió dels processos i resultats de la recerca i innovació en salut aprofitant les disponibilitats del Departament, la seva plana web (Canal Salut) i el Consell Assessor per a la Recerca i Innovació en Salut.
 • Incrementar la participació i el lideratge dels agents de la recerca i innovació en salut en les convocatòries de recerca europees i internacionals.
 • Augmentar el nombre d’investigadors que alhora són professionals de la clínica o de la salut pública.
 • Establir processos de compra pública innovadora a l’Administració de la Generalitat.

Al final del període d’aquest Pla estratègic s’espera obtenir:

 1. Màxima transparència en la distribució de recursos als centres i instituts de recerca.
 2. Assoliment de massa crítica i major eficiència d’utilització dels recursos del sistema de recerca en salut.
 3. Major rendició de comptes del sistema de recerca en salut tant a nivell de la comunitat científica i professional com dels ciutadans en general.
 4. Augment de la visibilitat local i internacional de la recerca i la innovació en salut catalanes.
 5. Increment de la recerca translacional i de la transferència de coneixement que han d’assegurar l’impacte, en forma de millora assistencial per una banda, i de generació de riquesa a través de la generació d’empreses derivades (spin-off), llicència de patents i contractes, per una altra.
 6. Major teixit empresarial emprenedor en el sector de la salut que esdevingui motor econòmic del país.

Espero veure com evolucionen els resultats. Els indicadors temporals seran clau ja que la situació econòmica posa difícil l’acompliment de determinades actuacions. La recerca i innovació en salut, tenen encara bona salut, valgui aquesta redundància, però també tenen una gran sensibilitat a les aportacions econòmiques. Es poden fer coses amb pocs diners, però només es poden destruir si es redueixen les aportacions. Fer “més amb menys” és una frase molt bonica, però impossible quana destrueixes la moral del que ho ha de fer i no prepares el recanvi generacional.

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació