Enric I. Canela

Dídac Ramírez prendrà possessió com a rector de la UB demà dijous, 13 de desembre, a les 13 h, a la sala de juntes del Rectorat (Edifici Històric).

Avui el DOGC publica el DECRET 160/2012, d’11 de desembre, de nomenament del doctor Dídac Ramírez i Sarrió com a rector de la Universitat de Barcelona.

TEXT PUBLICAT

En virtut del que disposa l’article 79.4 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya, el doctor Dídac Ramírez i Sarrió ha estat proclamat rector de la Universitat de Barcelona.

D’acord amb les competències que l’article 79.5 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya, atribueix al Govern de la Generalitat de Catalunya;

A proposta del conseller d’Economia i Coneixement, i d’acord amb el Govern,

Decreto:

Article únic

Es nomena el doctor Dídac Ramírez i Sarrió, catedràtic de matemàtica econòmica, financera i actuarial, rector de la Universitat de Barcelona.

Barcelona, 11 de desembre de 2012

Artur Mas i Gavarró
President de la Generalitat de Catalunya
Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació